Zdajesz egzamin B2? Oto lista przykładowych zadań na egzamin pisemny (wypracowanie, zadanie 2 – rozprawka) a zarazem na egzamin ustny (to ostatnie zadanie, które dostaniesz w postaci stwierdzenia, do którego musisz się ustosunkować:))

 1. Norge, distriktspolitikk, oljeproduksjon
 • Bør man betale mindre skatt i Nord-Norge enn i Sør-Norge?
 • Bør man begrense oljeproduksjonen i Norge?
 • Bør Norge bruke mer av oljefondet?
 1. Familieforhold
 • Bør skilte foreldre ha delt omsorg for barna?
 • Bør foreldrepermisjon fordeles jevnt mellom foreldrene?
 1. Barn, oppvekst og oppdragelse
 • Er dagens unge for opptatt av å være flinke?
 • Bør norske foreldre bli strengere?
 • Bør barnehage være obligatorisk?
 • Bør barn få lommepenger?
 1. Sosiale medier og moderne teknologi i hverdagen
 • Bør man begrense bruken av sosiale medier for barn?
 • Bør man forby mobilbruk på skolen?
 • Bør det innføres sensur på nettet?
 • Bør WI-FI være gratis?
 1. Medier
 • Bør spillereklame på TV forbys?
 • Har media for mye makt?
 • Er norske medier objektive i sin omtale av situasjonen i utlandet?
 1. Idrett
 • Bør OL avskaffes?
 • Bør barn ha mer gym på skolen?
 1. Et flerkulturelt samfunn
 • Bør alle innvandrere få gratis norskopplæring?
 • Bør man ta imot flere flyktninger?
 • Blir man gjeninnføre forbudet mot dobbelt statsborgerskap
 • Trenger vi morsmålsundervisning for fremmedspråklige i grunnskolen
 • Bør det være tillatt å bruke nikab (klesplagg som dekker til en del av ansiktet) være tillatt i det offentlige rom (på skoler, på jobben osv.)?
 • Er norsk integreringspolitikk god nok?
 1. Skole og høyere utdanning
 • Bør elevene få hjemmelekser?
 • Bør høyere utdanning være gratis?
 • Bør man innføre karakterer fra og med 4. klasse på barnetrinnet
 • Bør det bli enklere å starte private skoler i Norge?
 • Bør all forskning publiseres på engelsk?
 • Bør russefeiring avskaffes?
 • Bør alle barn lære å programmere?
 • Bør barn lese flere pensumbøker på skolen?
 • Bør flere elever oppfordres til å velge yrkesfaglige fag på videregående skole?
 • Bør vi innføre skoleuniformer i Norge?
 1. Arbeidsliv
 • Er flat struktur bra?
 • Bør jobbsøkere være anonyme?
 • Bør de som jobber svart, bortvises fra Norge?
 • Er fleksibel arbeidstid et gode?
 • Er den norske sykelønnsordningen for sjenerøs?
 1. Personlig økonomi
 • Bør man innføre borgerlønn?
 • Bør kontant fjernes?
 1. Klima og miljø
 • Bør man ha rushtidsavgift i de store byene?
 • Bør man innføre miljøavgift på flybilletter?
 1. Helse
 • Bør det være obligatorisk å vaksinere barna sine?
 • Er alkohol for dyrt i Norge?
 • Må vi ha egenandel hos legen?
 • Bør forsikringsselskaper få tilgang til vår helseinformasjon?
 • Bør man få tilgang til fosterdiagnostikk?
 1. By og bygd
 • Bør det innføres tiggeforbud i norske gater?
 • Bør butikkene være åpne om søndager?
 • Bør det innføres restriksjoner på førerkortet hos unge sjåfører
 • Bør bilkjøring i sentrum av store byer forbys?
 • Bør folk som kaster søppel på gata bøtelegges?
 • Bør man satse på utvikling av førerløse biler?
 • Er det nødvendig med båndtvang også utenfor bebygde strøk?
 1. Stat og nasjon
 • Bør man ha mer historieundervisning på skolen?
 • Bør man innføre bare ett skriftspråk i Norge?
 1. Norge, typisk norsk, tradisjoner og kultur
 • Trenger vi dugnad?
 • Bør det bare være norske flagg på 17. mai?
 • Trenger vi feiring av nasjonaldager?
 1. Kunst og kultur
 • Bør staten subsidiere kunst og kultur?
 • Trenger elever estetiske fag i skolen?
 • Er kunsten for utilgjengelig?
 • Trenger vi aldersgrensen på filmer?
 1. Maktfordeling
 • Bør monarki oppheves?
 1. Domstoler og politi
 • Bør man gjeninnføre dødsstraffen?
 • Bør fengslene i Norge bli strengere?
 • Bør politiet i Norge få bære våpen?
 • Bør besittelse av små mengder narkotika til eget bruk være tillatt?
 1. Valg og politiske partier
 • Bør 16-åringer få stemmerett?
 • Bør politiske partier få støtte av staten?
 • Bør partier som benekter demokratiet ta del i dem demokratiske prosessen? (Få stille til valg, få statlig støtte osv.)
 1. Internasjonale forhold, krig og fred
 • Bør Norge bli medlem av EU?
 • Er det viktig å bruke boikott som politisk virkemiddel?